Sant Cristòfol de Monesma (Monesma i Queixigar)

D’aquesta església, avui desapareguda, es té una única referència gràcies a una notícia del 1122, en la qual es consigna que aquesta església, que donava nom a una partida del terme, era situada vora el camí de Monesma.