Sant Pere de Castanyadell (Vilanova de Sau)

Aquesta església es trobava dins l’antic terme del castell de Sant Llorenç o de Meda. Inicialment fou una sufragània de dues parròquies diferents, per esdevenir posteriorment parròquia independent. Les primeres notícies de l’església es troben en una llista de parròquies datable entre els anys 1025 i 1050, on consta que la parròquia de Sant Sadurní d’Osormort o de les Planeses tenia com a sufragànies Sant Feliu de Planeses i Sant Pere de Castanyadell (Castaniale). Encara que l’any 1099 aparegui la parròquia de Sant Pere de Castanadel, de fet no havia adquirit aquesta condició, puix que seguia essent únicament sufragània, situació que es torna a trobar en una altra llista de parròquies anterior al 1154, on figura com a sufragània de Santa Maria de Vilanova de Sau. Aviat adquirí, però, la categoria de parròquia, ja que en la visita que l’any 1332 realitzà el bisbe Galceran Sacosta a la zona, consta que la visità com a parròquia. En les relacions parroquials posteriors segueix figurant com a tal. L’edifici antic fou substituït per un altre de nou el segle XVIII, en el qual encara el segle XIX es feren retocs. Actualment es troba en un abandonament total.