Bibliografia general referent al romànic d'Osona

  • Ramon d’Abadal: Catalunya carolíngia II. Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-1952.
  • Ramon d’Abadal: I de Vinyals: La Plana de Vich en els segles VIII i IX (717-786), Vic 1954.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans. Ed. Vicenç Vives, Barcelona 1965.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: L’abat Oliba, bisbe de Vic, i la seva època, (3.a edició), Barcelona 1962, reimprès a Dels visigots als catalans, vol. II, Barcelona 1968, pàgs. 141-277.
  • Ramon d’Abadal i de Vinyals: La plana de Vic en els segles VIII i IX (717-886), Vic 1954...