Sant Pere de Montfullà (Bescanó)

La primera referència que en tenim data de l’any 882: el bisbe de Girona Teuter dóna diversos delmes de la “basilicam Sancti Petri in monte foliani”, que era possessió de la seu, a la canònica. L’any 1058 la comtessa Ermessenda restituí aquest temple al bisbe de Girona Berenguer Guifré. Montfullà fou lloc reial. L’edifici actual és d’època moderna.