Sant Mateu de Vilanna (Bescanó)

El lloc figura en documents del segle XIV com “Vilastna” (1319), “Vilatna” (1327) i “Vilasna” (1362). L’any 1285 el rei Jaume I en vengué la jurisdicció a Bernat Aruc. Al final del segle XVII era lloc reial. L’església parroquial pertanyia a l’ardiaconat de Girona. Ja era construïda l’any 899, en què consta com a possessió del monestir de Santa Maria d’Amer. L’edifici primitiu fou reedificat l’any 1678. En depenen el santuari de Santa Margarida de Bescanó i el de Sant Sebastià.