Torre dels Colomers de Peramea (Gerri de la Sal)

Situació

Malmesa torre de guàrdia, situada en un petit puig a l’extrem de migdia de la vila de Peramea, davant de l’antic castell emplaçat a l’esquerra del campanar de l’església.

ECSA - J. Bolòs

Torre que es troba situada a l’extrem meridional de la població de Peramea, a la banda oposada d’on hi ha el castell.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCF393882.

Venint per la carretera que prové de Gerri, quan entrem al poble veurem a mà esquerra les restes de la torre. (JBM-JJBR)

Història

Malauradament, no hi ha notícies històriques sobre aquesta torre de guaita, subsidiària del castell de Peramea, a la història del qual ens remetem. (CPO)

Torre

Planta de la torre, que té adossat un recinte ovalat tardà, segurament destinat a corral.

J. Bolòs

Construcció de planta circular. Té un diàmetre interior d’uns 4 m i les parets tenen un gruix que oscil·la entre els 180 i els 190 cm. La part més ben conservada és la septentrional, amb un mur que a l’interior fa 1, 9 m d’alçada, que corresponen a l’exterior a uns 5 m. A causa, però, de l’amplada de les parets podem pensar que tenia una alçada molt considerable. En aquesta banda nord sembla que s’endevina l’existència del muntant d’una porta. Les parets que es conserven són fetes amb carreus grans, especialment a la banda exterior (30 cm d’alt per 60 cm de llarg), units amb morter de calç.

A la banda sud hi ha un recinte adossat a la torre, amb una forma allargada i arrodonida, que possiblement fou afegit en època moderna. Té una longitud d’uns 9, 5 m, i els murs només fan 50 cm.

La datació de la torre és més difícil. En principi, cal pensar que feia de torre de guaita del castell principal i cal datar-la, per tant, cap als segles XII o XIII. (JBM-JJBR)

Bibliografia

  • Buron, 1989, pàg. 210.