Sarcòfag de la Font de Sant Cristòfol (Gerri de la Sal)

Situació

Antic sarcòfag exempt de pedra utilitzat avui dia com a pica d’aquesta font.

ECSA - A. Roig

Uns 300 m abans d’arribar al poble de Peramea, a la dreta de la carretera que ve de Bretui surt un camí de terra que antigament menava cap al lloc de Pujol, tot dins de l’àmbit excepcional del pla de Corts. A uns 120 m de la carretera hi ha en el marge esquerre del camí la Font de Sant Cristòfol.

Mapa: 33-11(252). Situació: 31TCG389881.

Necròpoli

La Font de Sant Cristòfol es troba condicionada en un marge d’uns 2, 4 m d’alçada que avui retén les terres d’un prat de pastura. En aquest espai, la tradició popular assegura que hi havia hagut l’antiga cel·la o parròquia de Sant Cristòfol, d’aquí el nom de la font.

El que sí que es pot confirmar és que en diverses ocasions, quan s’han fet treballs d’anivellació o moviment de terres, sempre han aparegut restes d’enterraments junt amb altres materials constructius.

Precisament, els murs de contenció de la font són elements constructius reaprofitats, on es poden identificar diferents paraments amb aparells de carreus ben tallats disposats en filades horitzontals a trencajunt, junt amb altres aparells més barroers. Però tot en definitiva corrobora la localització en aquest indret d’un conjunt antic segurament de caire religiós.

De les quatre piques que avui es reutilitzen a la font, la de l’extrem de migdia és un sarcòfag de pedra exempt de planta trapezoidal. Fa unes mides interiors de 20 cm i 26 cm d’amplada als extrems i 44 cm a l’alçada de les espatlles; la llargada total és de 2, 03 m. Tots els altres recipients són peces més petites, però tant poden ser ossaris com contenidors d’oli per a la il·luminació dels temples.

La manca de decoració en la totalitat de les peces dificulta la seva assignació cronològica, però creiem que per la tipologia del sarcòfag se’n podria situar la datació entre els segles XII al XIV. Tot i així són consideracions provisionals.