Resultats de la cerca

Es mostren 74 resultats

Arquimedes

espiral d’Arquimedes

principi d’Arquimedes

postulat d’Arquimedes

rosca d’Arquimedes

rosca d’Arquimedes

axioma d’Arquimedes

cargol d’Arquimedes

Còniques, llocs geomètrics, tangències, propietats mètriques, cercle i esfera, π val 211875/67441, espirals, sèries, mecànica, hidrostàtica (Arquimedes, Apol·loni).

balança hidroestàtica