principi d’Arquimedes

m
Física

Principi d’Arquímedes

© Fototeca.cat

Un dels principis fonamentals de l’estàtica de fluids, segons el qual un cos submergit en un fluid és afectat per una força ascensional (empenyiment d’Arquimedes) aplicada al metacentre igual al pes del fluid desallotjat.

Si hom suposa que el cos i el líquid són homogenis i de pesos específics γ1 i γ2, i anomena P el pes del cos, i F la força ascensional, s’acompleix que P = Vγ1 i F = Vγ2, on V és el volum del cos. Si P >F, el cos s’enfonsa. Si P = F, el cos neda entre dues aigües, i si P , el cos sura.

En tots els casos el pes del cos mesurat dins el fluid és P - F.

Aquest principi fou enunciat per Arquimedes, el qual sembla que l’emprà per tal de trobar les proporcions d’or i d’argent que hi havia a la corona del rei Hieró.

Representació del principi d’Arquimedes