Resultats de la cerca

Es mostren 17 resultats

agrimensor | agrimensora

cadena d’agrimensor

apamadora

eclímetre

Bernat Folch i Franquès

Baltasar Pelegrín

Maurici Carrió i Serracanta

escaire

Jaume Torrent

Joan Alsina i Gaza