Resultats de la cerca

Es mostren 54 resultats

mòdul dels logaritmes decimals

Fraccions contínues (Cataldi); fraccions decimals, taula d’interès compost, estàtica, hidrostàtica (Stevin)

pi

nombre de Gould