Resultats de la cerca

Es mostren 3 resultats

lleis de Fick

Adolf Eugen Fick

Intercanvi de gasos (difusió alvèolo-capil·lar)