Resultats de la cerca

Es mostren 3 resultats

Józef Marja Hoene Wroński

matriu wronskiana (de n funcions)

determinant wronskià