El Maresme

Situació i presentació

El Maresme és una de les comarques costaneres del Principat, sens dubte la més abocada a mar, raó per la qual li escau ben plenament el seu nom marítim. Tota la comarca és formada per una estreta llenca de terra situada entre la Serralada Litoral i la mar. Té una amplada que oscil·la entre 5 i 15 km, en línia recta, entre el límit de la carena de la serralada i la riba de la mar; la llargada de la costa de la comarca entre Montgat i la desembocadura de la Tordera és aproximadament de 50 km i la superfície total és de 398,91 km2.

Diversos antecedents històrics han...