Logo de Comarques de Catalunya

Des de la seva fundació, l’editorial Enciclopèdia Catalana establí com un dels seus objectius divulgar el coneixement de les comarques de Catalunya, perquè el fet comarcal és molt antic al país. De fet, es pot afirmar que fa més d’un miler d’anys existien uns noms de caràcter comarcal com és el cas del Vallès, el Penedès o el Bages, i des de fa més d’un segle, hi ha estudis que es refereixen a la divisió comarcal de Catalunya.

És a propòsit d’aquest objectiu que s’emmarca aquesta obra digital Comarques de Catalunya, basada en l’Atles comarcal i municipal de Catalunya, una col·lecció de 24 volums editada el 2006 i, de manera més llunyana, en les dues edicions (1981-85 i 1991-86) de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya.

Per a totes les comarques, la informació es presenta de manera ordenada i sistemàtica, i inclou descripcions complertes sobre el marc físic, la demografia, l’economia, el patrimoni monumental i artístic i la història.