El Segrià

Situació i presentació

La comarca del Segrià es troba al sector ponentí del Principat de Catalunya, centrada en la ciutat de Lleida, i comprèn un conjunt de terres baixes i planeres, travessades diagonalment de NE a SW pel Segre. El Cinca hi desguassa al seu límit fronterer, prop de la Granja d’Escarp, poc abans que el Segre s’uneixi a l’Ebre, riu aquest que també toca la comarca al sector W d’Almatret.

La comarca actual és una de les més extenses de Catalunya, amb 1 396,65 km2. La vida comarcal es troba, per altra banda, molt condicionada per la ciutat de Lleida, i exerceix un gran...