La Noguera

Situació i presentació

La comarca de la Noguera, composta per 30 municipis, té una extensió total de 1 784,06 km2. És la comarca més extensa de Catalunya. La seva superfície és força superior a la de la segona comarca en extensió, l’Alt Urgell, i supera de llarg l’extensió mitjana de les comarques catalanes (783 km2). La grandària del territori noguerenc no es correspon, però, amb un terreny particularment apte per a la implantació i l’activitat de l’home, i la comarca es presenta com un espai més aviat poc poblat. Fins el 1988 la comarca era composta de 35 municipis i tenia una extensió...