La Ribera d’Ebre

Situació i presentació

La Ribera d’Ebre (827,31 km2), com indica el seu nom, és una comarca de les terres meridionals del Principat que té com a eix aquest gran riu, al qual toquen tots els seus municipis, llevat de la Palma d’Ebre i la Torre de l’Espanyol. Limita al N amb les Garrigues i el Segrià i fineix allà on comencen les planes que caracteritzen aquestes comarques. A l’E llinda amb el Priorat i el Baix Camp, comarques amb les quals cap accident geogràfic no marca clarament la divisòria. Al migdia i a ponent diverses serralades separen la Ribera d’Ebre del Baix Ebre (S i SW), de la...