24 de maig. Comença a funcionar la Biblioteca de Catalunya

24 de maig de 1914

24 de maig. Comença a funcionar la Biblioteca de Catalunya.