André Malraux, en col·laboració, amb Max Aub, produeix la pel·lícula Sierra de Teruel

Juliol de 1939

André Malraux, en col·laboració, amb Max Aub, produeix la pel·lícula Sierra de Teruel.