Antoni Canet esculpeix el sepulcre del bisbe Escales, a la seu de Barcelona (1409-1412)

1409

Antoni Canet esculpeix el sepulcre del bisbe Escales, a la seu de Barcelona (1409-1412).