Aprovació dels Furs d’Aragó a les corts d’Osca

1247

Aprovació dels Furs d’Aragó a les corts d’Osca.