Aprovació d'un projecte de reforma per a modificar el règim de les eleccions triennals de la Generalitat

11 d’octubre de 1455

S’aprova a les corts un projecte de reforma per a modificar el règim de les eleccions triennals de la Generalitat.