Aprovada la pròrroga de l’estat d’alarma a Espanya per 6 mesos

29 d'octubre de 2020

El Congrés de Diputats aprova per 194 vots a favor, 53 en contra i 99 abstencions (la majoria del PP) la pròrroga de l’estat d’alarma fins al 9 de maig (6 mesos) per fer front a la segona onada de la COVID-19. A diferència de l’anterior, aquest cop el govern no haurà de sotmetre la pròrroga de l’estat d’alarma a votació cada quinze dies i les comunitats autònomes en gestionaran i decidiran la major part de les mesures.