Autorització de la construcció del canal de la dreta del Llobregat

6 de desembre de 1855

Reial decret que autoritza la construcció del canal de la dreta del Llobregat.