Bernat Metge acaba Valter e Griselda

1388

Bernat Metge acaba Valter e Griselda, traducció d’una epístola llatina de Petrarca.