Carlos Osoro, arquebisbe de València

8 de gener de 2009

L'arquebisbe d'Oviedo, Carlos Osoro, és nomenat arquebisbe de València en substitució, per jubilació, d'Agustín Garcia-Gascó.