A Castelló de la Plana, constitució de la Fundació Gaietà Huguet

1962

Es constitueix a Castelló de la Plana la Fundació Gaietà Huguet.