Comissió per al rescat dels quadres del Museo del Prado dipositats a Ginebra

Febrer de 1939

Josep Maria Sert i Badia i Eugeni d’Ors presideixen una comissió del règim franquista per al rescat dels quadres del Museo del Prado dipositats a Ginebra.