Congrés d’ERC a Tolosa de Llenguadoc

3 de juny de 1945

Se celebra (3-4 de juny) a Tolosa de Llenguadoc el congrés d’ERC, en què es reconstitueix la unitat del partit.