Consagració de Sant Julià Sassorba

1091

Consagració de Sant Julià Sassorba.