Creació del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC)

11 d’abril de 1982

Creació del Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC) a partir d’una escissió del sector prosoviètic del PSUC.