Crisi a la Mancomunitat

Gener de 1920

S’inicia una crisi al si de la Mancomunitat. S’hi consuma l’apartament d’Eugeni d’Ors com a director d’Instrucció Pública.