El FIS és declarat inconstitucional a Algèria

Maig de 1992

El FIS és declarat inconstitucional a Algèria.