El jurista Pere Albert redacta el Commemoracions de Pere Albert

1250

El jurista Pere Albert redacta el tractat de dret feudal conegut amb el nom de Commemoracions de Pere Albert.