Els franquistes entren a Castelló

14 de juny de 1938

Els franquistes entren a Castelló.