Els jueus són obligats a residir en barris segregats

1317

Els jueus són obligats a residir en barris segregats: els calls o jueries.