Es crea la Conselleria de Proveïments de la Generalitat

6 d’octubre de 1936

Es crea la Conselleria de Proveïments de la Generalitat, que procedirà, entre altres coses, a regular el racionament de productes bàsics.