Es publica l’Atles de Mercator

1595

Es publica l’Atles de Mercator, una col·lecció completa de mapes.