Expedició del corsari Antoni Barceló contra Alger

1769

Expedició del corsari menorquí Antoni Barceló contra Alger.