Expulsat de la direcció d’IU el nucli dissident de Nueva Izquierda

16 de juny de 1997

Julio Anguita expulsa de la direcció d’IU el nucli dissident de Nueva Izquierda. La crisi segueix al setembre amb l’escissió d’IU a Galícia.