Fallida de les banques de Pere Descaus i Andreu d’Olivella, a Barcelona

1381

Fallida de les banques de Pere Descaus i Andreu d’Olivella, a Barcelona.