Fi del regne de Tolosa

507

Els francs derroten els visigots al Campus Vogladense (Vouillé); és la fi del regne de Tolosa.