Fundació del convent de la Trinitat, a València

9 de juny de 1445

Fundació del convent de la Trinitat, a València.