Fundació del convent de Sant Francesc a Lleida

1217

Fundació del convent de Sant Francesc a Lleida.