Fusió de les empreses constructores Obrascón-Huarte i Laín

2 de febrer de 1999

Enrique Aldama, president de Laín, i Juan Miguel Villar Mir, president d’Obrascón-Huarte, anuncien a Madrid la fusió d’aquestes dues empreses constructores. Obrascón-Huarte-Laín (OHL) serà la sisena empresa constructora de l’Estat i la més important de les que actuen a Catalunya, una posició que fins ara ocupava Fomento de Construcciones y Contratas. OHL té actualment obres arreu dels Països Catalans per un import de 71.492 milions de pessetes.