Homilies d’Organyà, primer text literari escrit en català

1197

Data aproximada de les Homilies d’Organyà, primer text literari escrit en català.