I Congrés de la CNT-MLE, a Tolosa de Llenguadoc

Abril de 1945

Se celebra a Tolosa de Llenguadoc el I Congrés de la CNT-MLE, en el qual es produeix l’escissió entre el grup dels anomenats polítics i el dels apolítics (encapçalat per Frederica Montseny).