Impost de la bolla sobre la fabricació i el comerç de robes

1363

Es crea l’impost de la bolla sobre la fabricació i el comerç de robes.