Intent de control i limitació del poder de la Diputació del General de Catalunya

1588

La monarquia intenta controlar i limitar el poder de la Diputació del General de Catalunya.